Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna Oferta Odpylacze przewałowe MB - M

Odpylacze przewałowe MB - M


Przeznaczenie

Odpylacze przewałowe typu MB –M są przeznaczone do odpylania gazów z pyłów zwilżanych, chemicznie nie agresywnych i nie cementujących się o ziarnistości powyżej 2 µm. Znajdują zastosowanie głównie w przemyśle odlewniczym , hutniczym i innych (gdzie oczyszczane gazy zawierają parę wodną i cząstki spoiw), np. do odpylania urządzeń do przerobu i transportu mas formierskich, krat do wybijania odlewów, oczyszczarek odlewów itp.

Galeria
Warunki pracy

Odpylacze pracują wyłącznie w części podciśnieniowej instalacji tj. po stronie ssącej wentylatora .Maksymalne dopuszczalne podciśnienie gazu we wnętrzu odpylacza nie powinno przekraczać 4000 Pa (400 mm H2O). Odpylacze można instalować bezpośrednio na stropach, fundamentach, konstrukcjach wsporczych itp. Do obsługi odpylacza, zwłaszcza kontroli i wymiany lemniskat należy stosować podesty, które nie stanowią przedmiotu dostawy ze strony producenta. Opylacze należy instalować w pomieszczeniach o minimalnej temperaturze + 2° C. Temperatura oczyszczanego gazu nie może być niższa niż + 2° C. Za dobór wielkości odpylacza odpowiada projektant instalacji odpylającej.

Budowa

Odpylacze przewałowe są produkowane w dwóch wersjach
 • bez wygarniacza szlamu, o symbolu MB – M ( 7 ÷ 60 )- A, przystosowane do współpracy z zewnętrznym obiegiem wodnym,
 • z wygarniaczem szlamu , o symbolu MB – M – ( 7 ÷ 60 ) – B.
Oznaczenia
 • MB M - mokry barbotażowy
 • 7÷60 – strumień objętości 7000 ÷60 000 m³/ h
 • A – bez wygarniacza szlamu
 • B – z wygarniaczem szlamu
Podstawowymi elementami odpylaczy są
 • zbiornik wodny,
 • komora filtracyjna,
 • głowica.
Elementy odpylaczy są wysyłane oddzielnie na płozach i wymagają montażu w miejscu zainstalowania wg. dokumentacji techniczno – ruchowej.

Zasada działania

Proces oczyszczania gazu w odpylaczach przewałowych odbywa się w wyniku wymieszania cząstek pyłów zawartych w gazie z wodą po skierowaniu strumienia gazu do odpowiednio uprofilowanej lemniskaty, która powoduje stałe spiętrzenie i wzburzenie cieczy, tworząc tzw. przewał wodny. Regulacja poziomu wody w zbiorniku odpylacza prowadzona jest w sposób ciągły za pomocą regulatora przelewu.

Dane techniczne
 • skuteczność odpylania 90 - 98 %
 • opory przepływu 1000 - 2400 Pa
 • ciśnienie wody doprowadzanej do odpylacza 0,15 MPa ( 1,5 kG /cm²)
 • moc silnika motoreduktora napędu wygarniacza szlamu dla wersji B 0,75 kW
 • napięcie zasilania dla wersji B 220/380 V
 • dopuszczalne podciśnienie w odpylaczu 4000 Pa (400 mm H2O)