Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna Oferta Odpylacz przelotowy odśrodkowy

Odpylacz – koncentrator odśrodkowy typ OKZ


Zastosowanie

Odpylacze - odpylacz przelotowy odśrodkowy stosuje się głównie do : oczyszczania spalin z kotłów rusztowych i pyłowych oczyszczania powietrza odciąganego z urządzeń do rozdrabniania, segregacji i transportu surowców mineralnych oczyszczania wstępnego gazów z metalurgicznych procesów ogniowych oczyszczania powietrza odciąganego z urządzeń do czyszczenia odlewów lub przygotowania mas formierskich.

Odpylane gazy powinny być neutralne pod względem chemicznym a ich temperatura nie powinna przekraczać 673 K / 400ºC /. W przypadku odpylania gazów wilgotnych temperatura ich powinna być wyższa od temperatury punktu rosy gazów o co najmniej tyle, aby nie powstały warunki do kondensacji zawartych w gazach par na ściankach odpylacza.

Galeria
Budowa

Odpylacze - odpylacz przelotowy odśrodkowy mają komorę, wewnątrz której jest zbudowana w zależności od wydajności określona liczba modułów. Moduły składają się z części zawirowywującej żeliwnej i z części walcowej stalowej. Pyły wytrącone w module odprowadzane są do leja zbiorczego. Optymalna maksymalna ilość modułów w rzędzie wynosi 4.

Komora jest wykonana z blachy stalowej. Wszystkie połączenia ścian komory są gazoszczelne .W dolnej części komory znajduje się lej lub leje zbiorcze pyłu. Odprowadzanie pyłu z leja powinno odbywać się w sposób ciągły za pomocą szczelnych elementów takich jak np. podajniki celkowe, podwójne migałki. Zalecane jest odprowadzanie pyłów z lejów inżektorem pneumatycznym. Zawirowywacz może być wykonany z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego o podwyższonej odporności na ścieranie.

Zasady działania

Zapylony gaz wpływa osiowo do zawirowywacza. W trakcie ruchu spiralnego wywołanego tym zawirowaniem ziarna pyłu przemieszczają się ku ściankom rury zewnętrznej i są odprowadzane przez pierścieniową szczelinę do leja zbiorczego. Oczyszczony gaz wypływa rurą wewnętrzną do kanału.

Galeria Galeria Galeria