Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna Oferta Filtr pulsacyjny

Filtr pulsacyjny


Przeznaczenie

Filtry pulsacyjne typu MIL są przeznaczone do odpylania powietrza i innych gazów z pyłów. Mogą być stosowane w przemyśle cementowym, wapienniczym, odlewniczym, hutniczym, szklarskim. Mogą służyć do odpylania materiałów do budowy dróg i odpylania kotłowni.

Galeria
Zastosowanie

Filtry powinny pracować w części podciśnieniowej instalacji i w części nadciśnieniowej. Urządzenia mogą pracować zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na wolnym powietrzu.

W zależności od rodzaju i właściwości pyłu, temperatury gazu , zawartości pary wodnej oraz substancji kwasowych lub zasadowych należy stosować włókniny filtracyjne poliestrowe, poliakrylonitrylowe itp. Wymaga się od projektanta przeprowadzenia analizy zabezpieczenia filtrów pod kątem wykraplania się pary wodnej / utrzymanie odpowiedniej temperatury gazów w filtrze, zastosowanie filtrów izolacyjnych itp./ Dla każdej instalacji odpylającej należy osobno dobierać filtr , rodzaj włókniny filtracyjnej oraz parametry filtracji i regeneracji. Dopuszczalna temperatura pracy filtrów jest zależna od rodzaju zastosowanego materiału filtracyjnego, uszczelniającego /polipropylenowe do 60ºC, aluminiowe powyżej 60ºC / oraz materiału izolacyjnego / wełna mineralna do 200ºC/ w przypadku filtrów izolowanych.

Budowa i montaż

Podstawowe elementy filtra
  • komora filtracyjna
  • komora oczyszczonego powietrza
  • zsyp
  • konstrukcja wsporcza
  • konstrukcja dachowa lub barierki
  • kosze i worki filtracyjne
  • układ sprężonego powietrza / kolektory, zawory elektromagnetyczne, złączki / podesty i drabinki.
Filtry są wykonywane w całości lub w elementach , które po przetransportowaniu na miejsce są montowane. Montaż lub wymiana koszy i worków filtracyjnych następuje od strony czystego powietrza po podniesieniu pokrywy komory oczyszczonego powietrza i zdemontowaniu rurek przedmuchowych. Do sterowania pracą filtra służy szafka sterownicza.

Worki filtracyjne są regenerowane rzędami za pomocą krótkich impulsów sprężonego powietrza bez przerywania ciągłości pracy filtra. Każda komora filtracyjna posiada indywidualny zbiornik sprężonego powietrza z układem strzepywania worków. Przy budowie filtra zastosowano zsypy o optymalnym kącie pochylenia ścian, umożliwiającym samoczynne zsypywanie się pyłów. Do odbioru pyłów służą dozowniki celkowe, śluzy szczelinowe i przenośniki ślimakowe.

Galeria Galeria Galeria