Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna Oferta Odpylacze cyklonowe pojedyncze i bateryjne

Odpylacze cyklonowe


CE – n x D/ 0,4 i CE- n x D /0,5

Zastosowanie

Odpylacze cyklonowe CE ze względu na zwiększoną odporność na erozję pyłową są stosowane szczególnie w technologiach, w których występują pyły erozyjne np. w energetyce przemysłowej przy odpylaniu spalin z kotłów, przy produkcji sypkich materiałów budowlanych, w przemyśle koksowniczym ,węglowym itp.

Galeria Galeria Galeria


Odpylacze cyklonowe można stosować również w innych technologiach, gdzie pyły są mniej erozyjne a wymagania odnośnie skuteczności działania są wysokie.

Charakterystyka odpylaczy

Charakteryzują się wysoką skutecznością działania przy równoczesnej odporności na erozyjne działanie pyłu i oporem przepływu p na poziomie stosowanych cyklonów.

Produkowane są dwa rodzaje odpylaczy cyklonowych CE
  • CE- n x D /0,4 z cyklonami posiadającymi komin wylotowy o średnicy d = 0,4 D, gdzie D to średnica części cylindrycznej cyklonu , a n to liczba cyklonów w odpylaczu.
  • CE – n x D /0,5 z cyklonami posiadającymi komin wylotowy o średnicy d = 0,5.
Odpylacze CE – n x D / 4 w stosunku do CE – n x D / 5 wykazują wyższą skuteczność działania i wyższy opór przepływu. Liczba cyklonów n w odpylaczu wynosi : 1 , 2 , 4 , 6 , 8 przy średnicach D cyklonów : 315 , 400 , 450 , 500 , 560 , 630 , 710 , 800 , 900 , 1000 mm. Odpylacze cyklonowe CE są wykonywane z blachy stalowej zwykłej jakości St3sx o grubości 5 mm. Trwałość odpylaczy CE prawidłowo dobranych i eksploatowanych jest wysoka.

Zamknięcie zbiorników pyłowych

Odpylacze cyklonowe CE muszą bezwzględnie posiadać szczelne zamknięcia zbiorników pyłu, umożliwiające odprowadzenie pyłu bez dopływu powietrza do wnętrza. Do odpylaczy pojedynczych i bateryjnych można zastosować śluzę obrotową, śluzę szczelinową lub przesyp dwuklapowy.

Sposób zamawiania

Przy zamawianiu odpylacza w wersji standardowej tzn. bez konstrukcji wsporczej i zamknięć zbiorników pyłowych ( śluz obrotowych ), należy podać symbol odpylacza i temperaturę pracy

  • dla cyklonów z kominami 0,4 D – CE – n x D / 0,4 i temperaturę pracy º C
  • dla cyklonów z kominami 0,5 D – CE – n x D / 0,5 i temperaturę pracy º C
W przypadku zamawiania odpylaczy z konstrukcją nośną czy też zamknięciem zbiorników należy do symbolu odpylacza dopisać niżej podaną uwagę:
  • wraz z konstrukcją wsporczą , śluzą obrotową w zależności od potrzeb.
W przypadku zamawiania cyklonów pojedynczych należy podać prawy czy lewy.

Dobór odpylaczy

W celu prawidłowego doboru odpylaczy oraz prawidłowego określenia parametrów pracy konieczna jest znajomość następujących danych wyjściowych:
  • strumień objętości odpylanego gazu w m ³/ s
  • temperatura gazu t º C
  • stężenie zapylenia g / m ³
  • gęstość pyłu kg / m ³
  • skład ziarnowy pyłu
dot.gif, 75B

Zakres objętości gazu płynącego przez
odpylacze cyklonowe CE
Specyfikacja techniczna
Cyklon CE-1 x D Rysunek technicznySpecyfikacja techniczna
Baterie cyklonów CE –2 x D Rysunek technicznySpecyfikacja techniczna
Baterie cyklonów CE – 4 x D Rysunek technicznySpecyfikacja techniczna
Bateria cyklonów CE – 6 x D Rysunek technicznySpecyfikacja techniczna
Bateria cyklonów CE – 8 x D Rysunek technicznySpecyfikacja techniczna