Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna Oferta Śluza szczelinowa 150

Śluza szczelinowa 150


Przeznaczenie

Uniwersalna śluza szczelinowa służy do usuwania pyłów ziarnistych suchych z wszelkiego rodzaju odpylaczy pracujących w podciśnieniowych częściach instalacji odpylających.

Galeria
Budowa

Śluza szczelinowa 150 posiada obudowę przystosowaną do połączenia z przewodami lub wszelkiego rodzaju urządzeniami technologicznymi, transportu mechanicznego, pneumatycznego i itp. Działający samoczynnie gumowy ustnik śluzy wykonany jest ze specjalnej gumy odpornej na temperaturę do 150ºC i zamocowany jest wewnątrz obudowy. Obudowa posiada otwór, który umożliwia kontrolę stanu gumowego ustnika lub w przypadku zużycia jego wymianę. Otwór zamknięty jest szczelną pokrywą.

Zasada działania

Na skutek podciśnienia wytworzonego w odpylaczach wewnętrzne strony dolnej części gumowego ustnika śluzy zostają szczelnie przyssane do siebie co uniemożliwia wydostawanie się na zewnątrz wyłapanego przez filtr pyłu i przedostawanie się do jego wnętrza powietrza z otoczenia. Po nagromadzeniu się w ustniku i części zsypowej odpylacza odpowiedniej ilości pyłu do wysokości równoważącej różnicę ciśnień, a także w przypadku odpylaczy pulsacyjnych na skutek impulsu sprężonego powietrza regenerującego odpylacz ustnik otwiera się /do czasu gdy podciśnienie w filtrze nie spowoduje jego zamknięcia / i następuje wysyp nagromadzonego pyłu.

Zastosowanie

Śluzę szczelinową 150 można stosować wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z pyłami ziarnistymi suchymi, sypkimi o temperaturze nie przekraczającej okresowo +150ºC. Co pewien czas odkręcając pokrywę obudowy należy sprawdzić stan gumowego ustnika i w przypadku zużycia wymienić na nowy.